Ratsastus on harrastuksena monipuolinen. Ratsastus on laji, jossa voi kilpailla mutta jota voi harrastaa myös omaksi ilokseen. Ratsastuksella on monia positiivisia vaikutuksia esimerkiksi ihmisen kehon hallintaan, ryhtiin, tasapainoon sekä rytmitajuun. Ratsastus lisää keskittymiskykyä, tarkkaavaisuutta ja reaktiokykyä. Ratsastus on myös hyvä liikuntamuoto. Ratsastusta voi harrastaa melkein kuka vain. Ratsastajalta vaaditaan kiinnostusta hevosiin ja halua oppia.

Vammais- ja erityisryhmienratsastus on ratsastusta, jossa ratsastajalla voi olla käytössään joku tai joitain apuvälineitä (esim. kuvia kommunikoinnin tueksi). Tavoitteena on ratsastus- ja hevostaitojen oppiminen ratsastajan omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan. Opetus ja opetusjärjestelyt on sopeutettu ratsastajalle sopivaksi. Vammaisratsastustunnin pituus määräytyy yksilökohtaisesti asiakkaan voimavarojen mukaan. Itse ratsastuksen opettelun lisäksi, ratsastajalla on mahdollisuus opetella myös hevosenhoitoa.

Vammaisratsastustunti on joko yksityis- tai ryhmätunti. Kaikki uudet ratsastajat aloittavat yksityistunnilla. Ratsastajan taitojen mukaan integrointi tavalliselle tunnille on myös mahdollinen.. Raahen Ratsastuskoululla on käytössä ratsastusramppi (koroke pyörätuoliliuskalla). Ratsastusta aloittelevalla ei tarvitse olla omia lajikohtaisia varusteita. Asuksi riittää joustavat, hankaamattomat housut, kannalliset kengät ja hanskat. Kypärän voi lainata tallilta.

Ratsastuksessa on tärkeintä turvallisuus. Ohjaaja tekee päätöksen ottaa uusi asiakas niiden tietojen perusteella, mitkä hän asiakkaalta saa sekä perustuen hänen omaan tietotaitoonsa. Mikäli sitä ei ko. vammasta tai vammoista ole riittävästi, sellaista riskiä ei voida ottaa, että ratsastus joko pahentaisi jo olemassa olevaa vammaa tai aiheuttaisi täysin uuden vamman. Hevosen käyttäytyminen perustuu vaistoihin.
Vaikka riskit pyritään aina minimoimaan, ovat äkkinäiset liikkeet (ja hevosen selästä tippuminen) mahdollisia.

Tervetuloa ratsastusharrastuksen pariin!

Saija Matela sosionomi(AMK), vammaisratsastusohjaaja
GSM : 045 631 9942
saija.helkomaa@kotinet.com